Vent venligst ...


Loading...

Opsætning i Zen Cart

1. Information om betalingen i Zen Cart

Når du finder ordren frem i Zen Carts administration under Customers -> Orders, er der information om betalingen. På billede 8 nedenfor kan se, hvordan det ser ud.

I ordrevisningen finder du følgende oplysninger: transaktions-ID, beløb, valutakode, betalingsdato, Fraud Fighter-notifikationer, korttype og transaktionsgebyr.

På den enkelte ordre er der et link til din ePay-administration, hvor du kan behandle betalingen (se billede 9). Den vil have samme ordre- og transaktionsnummer i ePay som i Zen Cart.

2. Indstillinger til ePays betalingsmodul i Zen Cart.

For at finde indstillingerne skal du vælge Modules -> Payment, klikke på ePay-modulet og vælge 'Edit' ude til højre.

Enabled

Aktiver ePay i Zen Cart ved at sætte denne til Enabled.

Order status (before the payment is made)

Angiv den status, som en ordre skal have, inden den er betalt. Dette bruges for at kende forskal på ordrer, der er betalt, og ordrer, der ikke er betalt. Se også næste indstilling: New order status (when the payment is made).

New order status (when the payment is made)

Angiv den status, som en ordre skal have, efter den er betalt. Dette bruges for at kende forskal på ordrer, der er betalt, og ordrer, der ikke er betalt. Se også forrige indstilling: Order status (before the payment is made).

Sort order of display

Vælg, hvilken rækkefølge betalingsformene skal vises i for kunden. Skriv 1, hvis ePay (betalingskort) skal vises øverst.

Payment zone

Vælg, hvilke lande kunderne skal kunne vælge denne betalingsform fra.

Merchant number

Merchant number er dit forretningsnummer. Det har du fået af ePay og kan findes i din ePay-administration under Indstillinger -> Betalingssystemet.

Show guide

Her vælger du, om guiden ”Hvad er kontrolcifre?” skal vises på siden med betalingsformularen i integreret layout.

Show cardholder name field

Aktiver denne indstilling, hvis kunden skal have mulighed for at indtaste sit navn sammen med kortoplysningerne. Navnet fremgår på betalingen i ePays administration.

Show comment field

Aktiver denne indstilling, hvis kunden skal have mulighed for at indtaste en kommentar til betalingen, når der betales via integreret layout. Kommentaren fremgår på betalingen i ePays administration.

Show ePay logo

Vælg, om ePays logo skal vises ved betaling.

Instant capture

Hvis du aktiverer instant capture, hæves betalinger med det samme. Du må kun anvende denne indstilling, hvis kunden også får sine varer med det samme. Det kan være ved for eksempel downloads eller tjenester.

Split payment

Vælg, om dine betalinger skal behandles som delte behandlinger. Ved delte betalinger kan en betaling hæves over flere gange, for eksempel hvis ordren afsendes over flere gange. Læs mere om delte betalinger hos ePay her.

Process payment from the order administration of Zen Cart

Hvis du vil behandle dine betalinger direkte fra Zen Cart, skal du aktivere denne funktion. Du kan så hæve, kreditere eller slette betalinger fra ordreadministrationen i Zen Cart.

Group

Du kan gruppere dine betalinger i forskellige grupper, og begrænse adgang for dine ePay-brugere til specifikke grupper. En gruppe er et navn/streng. Efterlad feltet tomt, hvis du ikke vil bruge gruppering.

MD5 type

Vi anbefaler, du bruger MD5 for at sikre de data, der sendes mellem systemet og ePay.

MD5 key

Hvis du aktiverer MD5, skal du her indtaste din nøgle – den, som du også har indtastet i din ePay-administration. For at det virker korrekt, skal nøglerne være helt ens i de to systemer (husk forskel på store og små bogstaver).

Auth Mail

Vil du modtage en e-mail, hver gang der gennemføres en betaling, skal du indtaste din e-mailadresse her. Hvis der er flere modtagere, skal du adskille adresserne med semikolon (;). Hvis du ikke vil bruge denne service, skal du bare lade feltet være tomt.

Integrated layout

Hvis du vil integrere betalingsdelen på din side – og ikke benytte ePays standardbetalingsvindue – skal du sætte denne indstilling til (1).

Window state

Definer, om betalingsvinduet skal åbnes i samme vindue eller i et pop-up-vindue.

Add fee

Aktiver denne indstilling, hvis betalingsgebyret skal pålægges kunden. På et ekstra trin i betalingsvinduet bliver kunden oplyst om gebyrets størrelse og bedt om at acceptere det.

Add payment fee to the 'order and invoice'

Hvis du aktiverer dette, vil der komme en ekstra linje på kundens ordre og faktura, hvor transaktionsgebyret fremgår. For at det virker, skal du aktivere ’transaction fee’ under Modules -> Order Total i Zen Cart-administrationen.

Enable validation

Hvis du aktiverer denne indstilling, bliver der udført en javascript-validering af kortoplysningerne, når kunden indtaster dem. Kunden bliver dermed gjort opmærksom på det, hvis der indtastes et forkert tal i kortnummeret. Du kan kun bruge validering i integreret layout.

Which logos to show

Vælg, hvilke logoer kunden skal præsenteres for i din webshop. Listen indeholder både kortlogoer og diverse ”troværdigheds”-logoer. Som standard er alle logoer vist, og du skal selv fjerne de logoer, du ikke vil præsentere for kunden.

Payment options integrated payment form

Vælg, hvilke betalingsmuligheder din kunde skal have. Du kan vælge mellem eDankort, Nordea- og Danske Bank-betalinger. Kunden kan så skifte imellem dem i en dropdown-menu. Du kan kun bruge denne indstilling i integreret layout.

Own receipt

Gå direkte til din egen kvitteringsside i Zen Cart ved gennemført betaling.


Alle de ovennævnte funktioner er indbygget i modulet til Zen Cart. Bemærk, at du selv kan implementere alle funktioner, som vi understøtter, ved at tilføje de relevante parametre i din kode. Klik her for at se en liste over alle tilgængelige parametre.

3. Opsætning af sprog

Du tilføjer eller ændrer et sprog i betalingsmodulet på følgende måde.

Ændr et allerede eksisterende sprog:

Gå til mappen \includes\languages\english\modules\payment

Åbn filen epaywindow.php, og foretag de ændringer, du vil.

Bemærk, at du kun må redigere i kolonnen til højre på billede 10 (det markerede område). Ændrer du i kolonnen til venstre, vil oversættelsen fejle.

Tilføj et nyt sprog:

Kopier filen epaywindow.php til f.eks. \includes\languages\german\modules\payment

Åben filen \includes\languages\german\modules\payment\epaywindow.php


Den ser ud som billede 10 nedenunder. Filen indeholder de sprogetiketter, der definerer sproget i ePays betalingsmodul til Zen Cart. Rediger i etiketterne, som du ønsker det, men bemærk, at du kun må foretage ændringer i kolonnen til højre.


Hvis resten af Zen Cart skal være på dansk, skal du installere denne sprogpakke:
http://www.zen-cart.com/downloads.php?do=file&id=891

4. Behandling af betalinger i Zen Cart

Du kan behandle betalingerne direkte fra Zen Carts administration.

Du aktiverer funktionen ved at sætte indstillingen ”Process payments from within the order administration of Zen Cart” til Enabled.

I ePay-administrationen skal du aktivere API for at behandle betalingerne fra Zen Cart. Det gør du ved at opsætte den IP-adresse, som dit Zen Cart-system befinder sig på, inde i din ePay-administration under API/Webservices -> Adgang.

Når ordren indlæses i Zen Cart, henter systemet de detaljerede transaktionsoplysninger fra ePay. Oplysningerne kan ses her:

Transaktionsstatus
Ordrenummer
Indløser
Valutakode
Eventuel delt betaling
Eventuel 3D secure
Eventuel beskrivelse
Eventuelt navn på kortholder
Autoriseret beløb samt tidspunkt
Hævet beløb samt tidspunkt
Krediteret beløb samt tidspunkt
Eventuelt transaktionsgebyr 

Når du skal hæve en betaling, skal du angive det beløb, som du vil hæve, og trykke på knappen ’Capture’ som vist på billede 11.

Hvis du vil annullere ordren og slette betalingen, skal du trykke på knappen ’Delete’.

Hvis du vil kreditere et beløb, skal du angive beløbet, der skal refunderes, og trykke på knappen ’Credit’. Denne kan naturligvis først vælges, når du har hævet betalingen.

5. Ændring af Zen Cart-filer

Når ePay-modulet installeres, overskrives visse Zen Cart-filer. Hvis du tidligere har foretaget ændringer i disse filer, bør dine filer flettes med filerne fra ePays betalingsmodul.


Følgende Zen Cart-filer bliver overskrevet af betalingsmodulet:

includes/modules/checkout_process.php


Tilføjelser fra betalingsmodulet er i ovenstående filer markeret ved:

// ———— ePay added start ———

og

// ———— ePay added end ———